Don Binnendijk | RONDO ©-principe
19939
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19939,none,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,content_with_no_min_height,select-theme-ver-3.6,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

RONDO©-principe

Onwetendheid over interactie leidt makkelijk tot onbedoelde polarisaties. Verwijdering, individualisme, ontevredenheid ontstaan daardoor en een eilandcultuur groeit binnen organisaties.

Includerende interactie is het op bepaalde momenten in gesprek gaan vanuit een bewuste intentie en op gerichte wijze. Deze wisselwerking vermindert ruis, leidt tot completere informatie en meer duidelijkheid, en brengt verbinding en betrokkenheid. Medewerkers gaan ervaren dat ze gehoord en serieus genomen worden. Vertrouwen, effectiviteit en samenwerking nemen toe, hetgeen bijdraagt aan meer balans en welzijn.

Het RONDO©-principe (Binnendijk; sept 2017 Tijdschrift voor Coaching) kan behulpzaam zijn bij het realiseren van een dergelijke includerende interactiecultuur.

RONDO©-principe: een cyclisch iteratief proces

Recent onderzoek (Walburg; 2014) laat bijvoorbeeld zien dat er een positief verband bestaat tussen welbevinden, goede samenwerking en productiviteit. Toch kiezen organisaties zelden voor een includerende interactiecultuur. Als een organisatie al kiest voor een visie waarin zaken als verbinding, vertrouwen en welbevinden benoemd worden, hangt het meestal onder het kopje ‘visie’ van de hr-afdeling. Het blijkt dan een streven, voorzien van enkele tools en hr-instrumenten. Een cultuur van includerende interactie vraagt meer. Het vraagt bewustwording en ‘walk the talk’. Helder de visie uitspreken, het goede voorbeeld geven, en op effectieve plaatsen van samenwerking includerende interactie inzetten en de leiding nemen als onbewuste polarisatie werkprocessen frustreren.

 

Het RONDO©-principe is een cyclisch iteratief proces: cyclisch aangezien het proces zich herhaalt op diverse niveaus, en iteratief omdat inzichten en ervaringen die worden opgedaan tijdens het proces, direct bijdragen en verder vormgeven aan dat proces.

  1. Richting bepalen: bewust worden
  2. Onderweg gaan: doen en ervaren
  3. Normaliseren en alle informaties benutten
  4. Doorgaan: doen en ervaren
  5. Opvolgen: verder uitbreiden en doorstarten op andere plaatsen in de organisatie op basis van de resultaten

Kern van het RONDO©-principe:
drie metaskills

Het RONDO©-principe stelt een pad voor waardoor de visie mens-zijn in diversiteit in de praktijk gebracht wordt vanaf het eerste begin.

 

Een organisatie die kiest voor mens-zijn in diversiteit, streeft vertrouwen en verbinding na, stimuleert includerende interactie en daagt medewerkers uit – ongeacht hun rang, stand, sekse, kleur of niveau – om meer zichzelf te zijn, meer mens te zijn en samen te werken aan resultaten, en meer uit zichzelf te halen.

 

Kenmerkend en randvoorwaardelijk is dat dit pad ontstaat door het samen te doen, het gaat over gedrag en geen fatsoensregels o.i.d. De kern wordt gevormd door een drietal metaskills: overstijgende vaardigheden en inzichten. Deze zullen getoond, bevorderd en ontwikkeld worden, zowel in als tussen mensen onderling. Daarmee vormen ze de randvoorwaarden alsmede de succesfactoren voor meer balans bij medewerkers.

 

Includerende interactie is één van deze metaskills: tijd nemen om actief te luisteren, spreken vanuit de eigen ervaringen en verantwoordelijkheden, erop vertrouwen dat alle partijen tezamen alle relevante informatie bijeenbrengen, heldere besluitvorming en tot slot het benutten van conflicten. Welke wijze van communiceren ook wordt gekozen, het is functioneel mits deze vijf kwaliteiten zijn geborgd. Men ontdekt wat er achter al die woorden speelt. Het luisteren naar elkaar en begrip nemen toe, en men voelt zich serieus genomen. Betrokkenheid en motivatie nemen toe, en samenwerking verloopt beter. Dat is de kracht van includerende interactie.

error: Content is beschermd!